mail
messenger
zalo
số điện thoại
Liên hệ tư vấn: 0945144668 - 0988203316

Chính sách giao hàng và vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Công ty cổ phần dược phẩm PQA đã làm việc với 2 nhà vận chuyển lớn là VNPOST và VIETTELPOST.

Nhà vận chuyển có trách nhiệm nhận hàng từ công ty, kiểm tra và vận chuyển đến tay người nhận.

Chính sách giao hàng.

Theo yêu cầu của người nhận:

- Nhận tại nhà hoặc cơ quan làm việc: Nhà vận chuyển có trác nhiệm cử người giao bưu phẩm đến tận tay người nhận, thu COD (nếu có).

- Nhận tại bưu cục phát: Nhà vận chuyển có trách nhiệm thông báo cho người nhận khi bưu phẩm tới bưu cục phát, để người nhận có cơ sở ra nhận bưu phẩm tại bưu cục.